Error generating final archive: Debug certificate expired on

Android ile ilgili, vakit buldukça yeni içerikler ekliyor olacağım.

İlk makalede, debug için hazır haldeki Hello World uygulamasında dahi karşılaşabileceğiniz bir hata ile ilgili yazacağım.

Başlıkta da belirttiğim gibi herhangi bir Android uygulamasını Eclipse üzerinde debug etmeye kalktığınızda “Error generating final archive: Debug Certificate expired on 28.03.2011 02:13” şeklinde bir hatayla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun nedeni, debug için dahi olsa uygulamalarınızın sertifikalarla şifrelenmesi gerektiğidir. Bu sertifika anahtarlarının tutulduğu yer windows için “c:\users\[kullanici_adi]\.android\” klasöründeki “debug.keystore” dosyasıdır. Bu dosyayı silerek tarihi geçmiş anahtar dosyasından kurtulmuş olursunuz. Uygulamayı tekrar derlediğinizde kullanılabilir durumda yeni bir “debug.ketstore” dosyası üretiliyor olacaktır.

İyi Çalışmalar

 

 

Advertisement